Gizlilik Poliçesi

Gizlilik Poliçesi

Bu web sitesini ve Dorana Turizm Mobil Uygulaması’nı (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. SİTE’den uçak bileti dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu www.doranatourism.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen SİTE'yi kullanmaktan vazgeçin. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir.

1- GİRİŞ

1.1 SİTE'nin sahibi “2.Selim Caddesi No:53 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC” adresinde ikamet eden Dorana Turizm ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca " www.doranatourism.com " olarak anılacaktır) olup, SİTE'de sunulan tüm karşılaştırma ve seyahat hizmetleri www.doranatourism.com tarafından, otel, uçak bileti hizmetleri, vip transfer hizmetleri, kiralık araç servisleri ve tur servisleri www.doranatourism.com ya da 3. partiler tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı www.doranatourism.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. www.doranatourism.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, www.doranatourism.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, SİTE aracılığıyla yapılan her türlü uçak bileti, otel rezervasyonu, vip transfer, vip transfer ve diğer seyahat ürünlerinin satış işlemleri, KITSAB’a bağlı Geçici A sınıfı bir acente olan www.doranatourism.com tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.5 SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

2- TANIMLAR

2.1 SİTE: www.doranatourism.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve www.doranatourism.com Mobil Uygulaması

2.2 KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler);

2.3 LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar);

2.4 İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5 ÜYE(LER) : SİTE’ye bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler

2.6 - GENEL HÜKÜMLER

2.7 www.doranatourism.com, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, www.doranatourism.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.8 www.doranatourism.com 'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, www.doranatourism.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.doranatourism.com 'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin www.doranatourism.com 'a ve www.doranatourism.com’un partneri uçak, otel, vip transfer, vip transfer ve diğer seyahat hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda www.doranatourism.com’a muvafakat verdiğini, www.doranatourism.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.doranatourism.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.9 SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.doranatourism.com 'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, www.doranatourism.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, www.doranatourism.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. www.doranatourism.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. www.doranatourism.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI www.doranatourism.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma; hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında bir aracılık hizmeti verildiğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının www.doranatourism.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.0 KULLANICILAR

www.doranatourism.com 'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. www.doranatourism.com, KULLANICILAR tarafından www.doranatourism.com 'a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.1 KULLANICILAR, SİTE dahilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, www.doranatourism.com 'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.2 www.doranatourism.com, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. www.doranatourism.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. www.doranatourism.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan www.doranatourism.com tarafından yapılabilir. www.doranatourism.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.3 SİTE üzerinden, www.doranatourism.com 'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara www.doranatourism.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında www.doranatourism.com 'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.4 - HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

3.5 www.doranatourism.com 'dan yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri, izin verilen bagaj miktarı ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda www.doranatourism.com’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wifi, koridor adedi, ikram veya ücretli yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve www.doranatourism.com bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolları uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. KULLANICILAR, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Uçuş ile ilgili kurallar, uçuş saatleri, uçuş birleştirmeleri, aktarma detayları havayolu firmaları tarafından herhangi bir zamanda güncellenebilir. Bu gibi güncellemeler havayolu firmaları tarafından www.doranatourism.com’un bilgisi olmaksızın KULLANICI’ya bildirilebilir. Bu güncellemeleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

3.6 Kullanıcı, aradığı destinasyonlarda uçuş bulunamadığı takdirde SİTE tarafından ek bir hizmet olarak Kullanıcı’nın planladığı varış noktasına yakın lokasyondaki havalimanları için öneri sunulabileceğini kabul eder. Sunulan havalimanlarının varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılmış olmasından sebep doğacak zararlardan dolayı www.doranatourism.com sorumlu tutulamaz.

3.7 Kullanıcı, SİTE üzerinden bilet satın almadan evvel ilgili havayolu firmasının sunacağı bagaj sınırlamaları kapsamında, ilave bagaj satın alma hakkını (eğer havayolu firması bu opsiyonu sunmuşsa) SİTE veya www.doranatourism.com çağrı merkezi üzerinden kullanabilir.

3.8 Ödeme: İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri Visa ve Master Card ödeme sistemleri ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir:

3.8.1 Kredi kartı veya banka kartı ile satın alımda, güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenebilir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.

3.8.2 SİTE üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. www.doranatourism.com, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı, banka kartı ve ödeme sistemleri için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda www.doranatourism.com biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, www.doranatourism.com bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.8.3 İptal / İade: www.doranatourism.com’dan almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına (“Özel Fiyatlı Bilet”) dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi, Business ve diğer sınıflardaki biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

3.8.4 İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına veya KULLANICI hesabına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda ilgili bankalardan bilgi alınabilir.

3.8.5 No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına www.doranatourism.com’a iade edebilir. Bilet ücreti, biletleme servis ücreti ve akaryakıt harcı iade kapsamında değildir. İade prosedürleri, iade yöntemi ve iade süresi havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına www.doranatourism.com’ a yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli www.doranatourism.com’daki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak www.doranatourism.com talep edebilir.

3.8.6 İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgileri, kimlik/pasaport numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan www.doranatourism.com sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

3.8.7 Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir. Ücretli ilave bagaj hakkı satın alımı SİTE üzerinden veya www.doranatourism.com çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebilir.

3.8.8 Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme: Kullanıcı / Üye bu tür durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikayetten sonuç alınamaması veya şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. www.doranatourism.com’un; uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

3.8.9 Kullanıcı / Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda www.doranatourism.com 'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9.1 Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda www.doranatourism.com 'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

3.9.2 www.doranatourism.com, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında SİTE’de göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, www.doranatourism.com 'un ekstra servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden www.doranatourism.com hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, eposta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı / Üye’ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

3.9.3 www.doranatourism.com, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet vermek, daha çok ve daha uygun fiyatlı servis sunmak için, havayolu firmalarının sunduğu bağlantılı (aktarmalı) uçuşların yanı sıra, birbiriyle bağlantısı olmayan iki veya daha fazla havayolu firmalarının uçuşlarını bağlantılı hale getirebilir ve Kullanıcı’ya daha hesaplı veya daha kısa bir seyahat seçeneği olarak önerebilir. www.doranatourism.com tarafından aktarma türünü içeren bu uçuş seçeneği, her bir aktarmalı uçuş için ayrı check-in yapmayı, eğer varsa bagajları teslim alıp bir sonraki uçuşta tekrar teslim etmeyi, eğer gerekiyorsa güvenlik ve pasaport kontrolünden tekrar geçmeyi, geçerli bir vizeye / vizelere sahip olmayı, inilen havalimanından farklı bir havalimanından uçuşa kabul edilmeyi gerektirebilir. Kullanıcı’nın aktarma ile satın aldığı biletler için aktarma yapmaya yeterli zamanın olduğundan, bagajını teslim alması ve bir sonraki uçuş için tekrar teslim etmesi gerektiğinden, her aktarmada güvenlik ve pasaport kontrolünden geçmesi gerektiğinden, aktarmanın yapılacağı ülkenin vize gereksinimlerinden emin olması ve gerekli önlemleri alması gerekir. www.doranatourism.com, bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.9.4 Aktarma ile satın alınan uçuşlarda Kullanıcı tüm önlemlerini almış olsa bile, ortak bilet anlaşmasına sahip olmayan iki veya daha çok sayıda farklı havayolundan ayrı olarak rezervasyon yapılmış olduğundan, önceki uçuşun rötar yapması, uçuş zamanlarının değişmesi veya uçuşun iptal olması nedeniyle sonraki uçuşa yetişilemeyecek olması nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlar belirli şartlar altında www.doranatourism.comtarafından karşılanabilecektir. Bu durumda, www.doranatourism.com, Kullanıcı’ya alternatif bir uçuşu ücret almadan veya belirli bir fark ücreti karşılığında sağlayabilir veya kullanılamayan diğer uçuşlar için kısmi para iadesi yapabilir. Ayrıca www.doranatourism.com’un aktarma çerçevesinde sunacağı garantiler için, olası gecikmenin hava muhalefeti gibi aktarma yapılacak ülkede vize sorunu olmaması, aktarma sırasında bagajların alınıp bir sonraki uçuşa check-in yapılmış olması, güvenlik ve pasaport kontrol noktalarına zamanında ulaşılmış olması gerekmektedir. Eğer erteleme veya iptal, olumsuz hava şartları, grev, havayolu firmasının iflası, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, havaalanlarındaki beklenmedik olaylar (uçak kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılamaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse, www.doranatourism.com aktarma çerçevesinde herhangi bir güvence sunmamaktadır. Aktarma güvencesinin www.doranatourism.comtarafından sağlanması için, Kullanıcı’nın www.doranatourism.com’u konuyla ilgili aşağıda detaylandırılan şekilde zamanında ve doğru şekilde bilgilendirmesi gereklidir.

3.9.5 Uçuşa 48 saatten fazla zaman kalması durumu

a) Eğer önceki uçuşla / uçuşlarla ilgili bir gecikme / iptal bildirimi Kullanıcı’ya ulaştıysa, Kullanıcı’nın zaman kaybetmeden www.doranatourism.com’a çağrı merkezi telefon numaraları üzerinden, İletişim formundaki ilgili alanı kullanarak veya online chat hizmetiyle ulaşarak konuyla ilgili bilgilendirmesi gereklidir. Eğer Kullanıcı www.doranatourism.com’u bu metodların birini kullanarak zamanında bilgilendirmezse, Kullanıcı çerçevesinde www.doranatourism.com’un sağladığı güvencelerle ilgili tüm haklarını kaybeder.

b) www.doranatourism.com, Kullanıcı’ya kayıtlı telefon numarası üzerinden ulaşarak, alternatif uçuş seçenekleri önerebilir. Eğer Kullanıcı alternatif seçenekleri kabul etmezse veya www.doranatourism.com alternatif seçenek öneremezse, geciken / iptal olan uçuşu takip eden uçuşların tüm ücreti Kullanıcı’ya iade edilir ve o uçuşların biletleri iptal edilir.

3.9.6 Uçuşa 48 saatten daha az zaman kalması durumu

a) Eğer önceki uçuşla / uçuşlarla ilgili bir gecikme / iptal bildirimi Kullanıcı’ya ulaştıysa, Kullanıcı’nın zaman kaybetmeden www.doranatourism.com’a çağrı merkezi telefon numaraları üzerinden veya online chat hizmetiyle ulaşarak konuyla ilgili bilgilendirmesi gereklidir. Eğer Kullanıcı www.doranatourism.com’u bu metodların birini kullanarak zamanında bilgilendirmezse, Kullanıcı aktarma çerçevesinde www.doranatourism.com’un sağladığı güvencelerle ilgili tüm haklarını kaybeder.

b) www.doranatourism.com, Kullanıcı’ya kayıtlı telefon numarasından ulaşarak, alternatif uçuş seçenekleri önerebilir. Eğer Kullanıcı alternatif seçenekleri kabul etmezse veya www.doranatourism.com alternatif seçenek öneremezse, geciken / iptal olan uçuşu takip eden uçuşların tüm ücreti Kullanıcı’ya iade edilir ve o uçuşların biletleri iptal edilir. Çok nadir olarak, eğer Kullanıcı’nın hızlı hareket etmesi gereken bir durum olursa ve eğer bu sırada www.doranatourism.com’a ulaşmayı başaramazsa, ulaşımın için gerekli bileti kendisi alabilir ve daha sonra www.doranatourism.com’dan iade talep edebilir. Ancak bu işlemin nedeniyle ilgili, önceki uçuşun gecikme ve/ya iptal bilgisiyle birlikte www.doranatourism.com’un en kısa sürede bilgilendirilmesi, uçuşun bilet ve faturalarının orijinallerinin www.doranatourism.com yetkililerine ulaştırılması gerekmektedir. Her şekilde www.doranatourism.com yetkilileri bu durumu değerlendirir ve bir iade yapıp yapmamaya ya da iadenin tutarına karar verebilir. Yapılacak iade, hiçbir durumda uçulmamış uçuşun tutarının TL cinsinden değerinin %50’den fazlasını aşamaz.

4 - OTEL REZERVASYONUNA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

4.1 www.doranatourism.com, anlaşmalı olduğu seyahat tedarikçileri aracılığı ile edindiği otel bilgilerini SİTE’de yayınlamaktadır. Bu servisten edinilen otel bilgileri, rezervasyon durumu, oda ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, www.doranatourism.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. www.doranatourism.com üzerinden yapılan otel / oda rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler seyahat tedarikçileri tarafından sağlanan oteller ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve oda rezervasyon ücretleri www.doranatourism.com tarafından tahsil edilmektedir.

4.2 Konaklama yapılacak otellerin kuralları, politikaları, konseptleri, yıldızları, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, çocuk misafir ve pet hayvan politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri SİTE üzerinde belirtilenlerden farklı olabilir. Pansiyon (Oda Kahvaltı, Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon, Her şey dahil vs.) özellikleri, otel sınıfları, otel konseptleri, oda büyüklükleri, oda manzaraları, ek hizmet ücretlendirmeleri, yıldız sayıları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Otellerin ortak alanlarındaki havuz, sauna, restoran gibi bazı bölümler konaklama sırasında önceden bildirilmeksizin tadilatta, bakımda veya sezon dışında bulunabilir. Kullanıcıların var olduğu gözüken özellikleri tesis ile görüşme sağlayarak teyit etmesi gerekmektedir.

4.3 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, kimlik/pasaport no, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle www.doranatourism.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri rezervasyona ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk misafire aittir.

4.4 www.doranatourism.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan otel ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, otellerin sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması veya hiç bulunmaması hallerinde veya www.doranatourism.com üzerinden rezervasyon yapılması sonrasında meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı da rezervasyon ilişkisinin kendisi ile otel arasında kurulduğunu, www.doranatourism.com’un bu açıdan yalnızca aracı olduğunu, bu sebeple www.doranatourism.com’u sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. www.doranatourism.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili otellerin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

4.5 Kullanıcıların konaklama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca konaklama yapılacak otelin genel kurallarına, giriş ve çıkış saatlerine, rezervasyon ilkelerine ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

4.6 Kullanıcı doğal afet, terör, isyan, salgın, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu gibi sebeplerle rezervasyonların iptal edilmesi gibi durumlarda www.doranatourism.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptallerden sorumluluğun ilgili tesise ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.7 Kullanıcı satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

4.8 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının www.doranatourism.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini www.doranatourism.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

4.9 Çocuk konukların otele giriş tarihindeki yaşları esas alınır. Giriş işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde aradaki fark tesis tarafından tahsil edilir.

5.0 www.doranatourism.com’dan otel rezervasyonu yaptıranlar bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6 - ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

6.1 www.doranatourism.com, anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığı ile edindiği vip transfer bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan vip transfer bilgileri, rezervasyon durumu, kiralama ve ek hizmet ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, www.doranatourism.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. www.doranatourism.com üzerinden yapılan vip transfer rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler www.doranatourism.com ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve vip transfer seçim işlemleri kullanıcı tarafından yapıldıktan sonra, vip transfer rezervasyon ve ücret tahsilatı, www.doranatourism.com tarafından yapılmaktadır.

6.2 Kiralama yapılacak hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, araç teslim ve finansal politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Araç sınıfları (Ekonomi, Premium, Lüks vs.) özellikleri, araç KM, araç yaşı, araç sigorta kapsamları, kiralama noktasına göre farklılık gösterebilir. Hizmet ve ürün tedarikçileri vasıtasıyla gösterilen araçlar, araç teslimi esnasında bulunmayabilir, bu durumda Hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları geçerlidir.

6.3 www.doranatourism.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan hizmet ve ürün sağlayıcılar ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya www.doranatourism.com’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da www.doranatourism.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Vip transfer sözleşmesi, Kullanıcılar ile vip transfer şirketleri arasında kurulmaktadır. www.doranatourism.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili vip transfer şirketlerinin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

6.4 Kullanıcıların vip transfer yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca hizmet ve ürün sağlayıcıların genel kurallarına, vip transfer başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine, rezervasyon ilkelerine, kiralama sözleşmelerine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

6.5 Kullanıcı satın aldığı vip transfer hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, navigasyon cihazı, bebek koltuğu, uydu radyosu vs. gibi aksesuarlar, yakıt giderleri, otoyol / köprü / tünel geçiş ücretleri, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının vip transfer bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının www.doranatourism.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini www.doranatourism.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

6.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. İletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

6.8 Ürün ve Hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen vip transfer ehliyet ve yaş kuralları satın alma tarihindeki durumları esas alınır. Vip transfer işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde ürün ve hizmet sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

6.9 Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek kiralamalarda, uçuş biniş kartı, uçak bileti v.b. uçuşa dair bir belge sunulamaz, hizmet ve ürün sağlayıcılar tarafından belirlenen finansal koşul ve belgeler sağlanamazsa, hizmet ve ürün sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

7 – VIP TRANSFER HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

7.1 www.doranatourism.com, anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığı ile edindiği vip transfer bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan vip transfer bilgileri, rezervasyon durumu, kiralama ve ek hizmet ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, www.doranatourism.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. www.doranatourism.com üzerinden yapılan vip transfer rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler www.doranatourism.com ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve vip transfer seçim işlemleri kullanıcı tarafından yapıldıktan sonra, vip transfer rezervasyon ve ücret tahsilatı, www.doranatourism.com tarafından yapılmaktadır.

7.2 Kiralama yapılacak hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, araç teslim ve finansal politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Araç sınıfları (Ekonomi, Premium, Lüks vs.) özellikleri, araç KM, araç yaşı, araç sigorta kapsamları, kiralama noktasına göre farklılık gösterebilir. Hizmet ve ürün tedarikçileri vasıtasıyla gösterilen araçlar, araç teslimi esnasında bulunmayabilir, bu durumda Hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları geçerlidir.

7.3 www.doranatourism.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan hizmet ve ürün sağlayıcılar ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya www.doranatourism.com’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da www.doranatourism.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Vip transfer sözleşmesi, Kullanıcılar ile vip transfer şirketleri arasında kurulmaktadır. www.doranatourism.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili vip transfer şirketlerinin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

7.4 Kullanıcıların vip transfer yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca hizmet ve ürün sağlayıcıların genel kurallarına, vip transfer başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine, rezervasyon ilkelerine, kiralama sözleşmelerine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

7.5 Kullanıcı satın aldığı vip transfer hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, navigasyon cihazı, bebek koltuğu, uydu radyosu vs. gibi aksesuarlar, yakıt giderleri, otoyol / köprü / tünel geçiş ücretleri, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

7.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının vip transfer bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının www.doranatourism.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini www.doranatourism.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

7.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. İletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

7.8 Ürün ve Hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen vip transfer ehliyet ve yaş kuralları satın alma tarihindeki durumları esas alınır. Vip transfer işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde ürün ve hizmet sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

7.9 Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek kiralamalarda, uçuş biniş kartı, uçak bileti v.b. uçuşa dair bir belge sunulamaz, hizmet ve ürün sağlayıcılar tarafından belirlenen finansal koşul ve belgeler sağlanamazsa, hizmet ve ürün sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

8 – YURT İÇİ ve YURT DIŞI TUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

8.1 www.doranatourism.com, anlaşmalı olduğu tur tedarikçileri aracılığı ile edindiği bilgilerini SİTE’de yayınlamaktadır. Bu servisten edinilen tu bilgileri, rezervasyon durumu vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, www.doranatourism.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. www.doranatourism.com üzerinden yapılan tur rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler tur tedarikçileri tarafından sağlanan kullanıcı arasında akdedilmektedir ve tur rezervasyon ücretleri www.doranatourism.com tarafından tahsil edilmektedir.

8.2 Rehber programı tamamen gerçekleştirmek kaydı ile programın seyrinde değişiklik yapabilir.

8.3 Rehberimizin tur sırasında verdiği saatlere misafirlerimizin uymaması sonucunda ,tur programında yazdığı halde gezilmeyen yerlerden www.doranatourism.com sorumlu değildir.

8.4 Mola yerleri yoğunluk,tadilat ve bu gibi mecburi sebeplerden ötürü mevki ve hizmet standartları açısından ayni olmak kaydı ile değiştirilebilir.

8.5 Kullanılmayan ulaşım-konaklama-çevre gezileri ve buna benzer hakların iadesi olmaz.

8.6 Çocuk indirimleri iki yetişkin yanında geçerli olmaktadır.

8.7 Havayollarında oluşabilecek herhangi bir sorunda acentemiz sorumlu değildir.

8.8 Hava muhalefeti nedeni ile oluşabilecek değişikliklerden www.doranatourism.com sorumlu değildir.

8.9 Tur içerisinde kullanılmayan ulaşım,konaklama,çevre gezileri vb. haklar iade edilmez.

8.10 Tur yeter sayısı oluşmaması durumunda www.doranatourism.com turun iptalini gerçekleştirebilir. SİTE’den satın alınan ücretin tamamı kullanıcılara iade edilir.

8.11 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, kimlik/pasaport no, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle www.doranatourism.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri rezervasyona ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk misafire aittir.

9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

www.doranatourism.com web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. www.doranatourism.com kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı www.doranatourism.com sorumlu değildir.

10- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.doranatourism.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.doranatourism.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.doranatourism.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve www.doranatourism.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, www.doranatourism.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

11- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan her türlü ihtilafın hallinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları www.doranatourism.comtarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.doranatourism.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yükleniyor. Lütfen Bekleyin
Yükleniyor. Lütfen Bekleyin
Yükleniyor. Lütfen Bekleyin